Sjúklingatrygging

Á sjúkrahúsiRétt til bóta samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu eiga þeir sjúklingar sem verða fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni hér á landi í tengslum við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð á sjúkrahúsi, heilsugæslustöð eða annarri heilbrigðisstofnun, í sjúkraflutningum eða hjá heilbrigðisstarfsmanni sem starfar sjálfstætt og hlotið hefur löggildingu landlæknis til starfans. Tryggingin nær einnig til sjúklinga sem brýn nauðsyn er að vista á sjúkrahúsi erlendis.

Sjúkratryggingar Íslands annast sjúklingatryggingu vegna heilsugæslustöðva, sjúkrahúsa og annarra heilbrigðisstofnana sem ríkið á og rekur. Sama gildir um sjúkraflutninga á vegum ríkisins. Ákvarðanir Sjúkratrygginga Íslands eru kæranlegar til úrskurðarnefnar almannatrygginga.

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn skulu tryggðir vátryggingu (sjúklingatryggingu) hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi.

Úrskurðarnefnd velferðarmála fjallar um ágreining sem rís um grundvöll, skilyrði og upphæð bóta eða greiðslna.

Til baka Senda grein