Orlof húsmæðra

Byggingaframkvæmdir Í lögum um orlof húsmæðra kemur meðal annars fram að Kvenfélagasamband Íslands skiptir landinu í orlofssvæði með tilliti til framkvæmdar laganna. Fer skiptingin fram á landsþingi sambandsins. Héraðssambönd Kvenfélagasambands Íslands kjósa á ársfundi orlofsnefndir fyrir orlofssvæðin, hvert í sínu umdæmi. Orlofsnefndirnar skipuleggja orlof húsmæðra hver í sínu umdæmi og sjá um rekstur orlofsheimila.

Til þess að standa straum af kostnaði við orlof húsmæðra skal sveitarsjóður leggja árlega fram fjárhæð sem nemi minnst 100 kr. fyrir hvern íbúa sveitarfélagsins. Fjárhæð þessi tekur breytingum eftir vísitölu framfærslukostnaðar og miðast við vísitöluna eins og hún er í febrúar ár hvert. Framlag þetta skal greiða orlofsnefnd viðkomandi orlofssvæðis fyrir 15. maí. Orlofsnefndum er heimilt að láta orlofsþega greiða allt að 15% af beinum kostnaði orlofsdvalar, ef þörf krefur.

Til baka Senda grein