Fréttir
  • Lyfjaafgreiðsla
    Lyfjaafgreiðsla

Ný reglugerð um lyfjaauglýsingar

8/11/2016

Heilbrigðisráðherra hefur sett nýja reglugerð um lyfjaauglýsingar þar sem meðal annars eru sett skýr skilyrði um hvaða upplýsingar beri að birta í auglýsingum um lausasölulyf. Markmiðið er að tryggja að þær upplýsingar sem mikilvægastar eru varðandi viðkomandi lyf og notkun þess skili sér til neytenda.

Ákvæði reglugerðarinnar eru í samræmi við ákvæði þar að lútandi tilskipanir Evrópuþingsins um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum annars vegar og dýrum hins vegar og um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu.

Í 6. gr. reglugerðarinnar er annars vegar skerpt á þeim upplýsingum sem þurfa að birtast í auglýsingum um lausasölulyf og hins vegar dregið verulega úr umgangi þeirra upplýsinga sem þarf að birta eða lesa upp með hverri auglýsingu. Eins og auglýsingar hafa verið birtar til dæmis í sjónvarpi til þessa hafa notendur vart átt möguleika á að meðtaka nema brot þeirra upplýsinga sem settar eru fram. Viðamiklar upplýsingar, smátt letur og skammur birtingartími á skjánum hefur gert þetta að verkum.

Í lyfjaauglýsingum fyrir almenning skulu samkvæmt 6. gr. reglugerðarinnar koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

  • Heiti lyfs, ásamt samheiti ef lyfið inniheldur aðeins eitt virkt efni

  • Lyfjaform

  • Ábending eða ábendingar lyfs, þ.e. í hvaða tilgangi leyfilegt er að nota lyfið

  • Nauðsynlegar upplýsingar fyrir rétta notkun lyfsins

Auk þessa skal birta eftirfarandi skilaboð orðrétt: „Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.“

Reglugerðin sem fylgir hér með öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. 

Til baka Senda grein