Sjúkraskrár og gagnasöfn á heilbrigðissviði

Sjúkraskrár og gagnasöfnTilgangur laga um sjúkraskrár er að setja reglur um sjúkraskrár þannig að unnt sé að veita sjúklingum eins fullkomna heilbrigðisþjónustu og kostur er á hverjum tíma og tryggja um leið vernd sjúkraskrárupplýsinga. Lögin gilda um sjúkraskrár sem færðar eru þegar meðferð er veitt hér á landi.  Að svo miklu leyti sem ekki er kveðið á um annað í lögum þessum gilda ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga um sjúkraskrárupplýsingar og meðferð þeirra.

Embætti landlæknis skal samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu  safna og vinna upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu. Í þeim tilgangi skal embættið m.a. halda skrár á landsvísu um heilsufar, sjúkdóma, slys, lyfjaávísanir, fæðingar og starfsemi og árangur heilbrigðisþjónustunnar. Tilgangur skránna er að afla þekkingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu, hafa eftirlit með þjónustunni, tryggja gæði hennar og meta árangur, ásamt því að nota þær við gerð áætlana um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum.

Embætti landlæknis heldur eftirtaldar persónugreinanlegar heilbrigðisskrár:

  1. Fæðingaskrá
  2. Skrá um hjarta- og æðasjúkdóma
  3. Skrá um taugasjúkdóma
  4. Krabbameinsskrá
  5. Slysaskrá
  1. Vistunarskrá heilbrigðisstofnana
  2. Samskiptaskrá heilsugæslustöðva
  3. Samskiptaskrá sjálfstætt starfandi sérfræðinga
  4. Skrá um sykursýki
  5. Dánarmeinaskrá

Áhugavert

Til baka Senda grein