Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

Hvað er unnt að kæra?

Til nefndarinnar er unnt að kæra ákvarðanir Vinnumálastofnunar sem teknar eru á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006.

Kærufrestur

Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun.

Kæra telst nægjanlega snemma framkomin ef sendingartími kæru sýnir að kæran hefur verið send áður en fresturinn er liðinn.

Málsmeðferð hjá nefndinni

Eftir að erindi berst úrskurðarnefndinni er óskað eftir greinargerð frá Vinnumálastofnun um kæruna og stofnuninni veittur tveggja vikna frestur til að skila henni. Kæranda er síðan send greinargerðin og honum gefinn tveggja vikna frestur til athugasemda.

Málsmeðferð fyrir úrskurðarnefndinni skal að jafnaði vera með rafrænum hætti en þó getur nefndin kallað málsaðila eða fulltrúa þeirra á sinn fund.

Úrskurðarnefndin tryggir að aðili máls eigi þess kost að tjá sig áður en nefndin kveður upp úrskurð í málinu.

Þegar allar upplýsingar eru taldar liggja fyrir er málið tekið til úrskurðar.

Úrskurðir nefndarinnar fela í sér endanlega stjórnvaldsákvörðun.

Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

Málsmeðferðartími

Úrskurðarnefnd velferðarmála leitast við að kveða upp úrskurð innan þriggja mánaða frá því að henni berst mál.

Kostnaður

Málsmeðferð er aðilum máls að kostnaðarlausu.

Eyðublað

Kæruna skal undirrita áður en hún er send til úrskurðarnefndar velferðarmála. Nauðsynlegt að senda umboð með kæru þegar kærandi veitir öðrum aðila umboð til að fara með mál fyrir sín hönd.

Mælt er með notkun Acrobat Reader við útfyllingu eyðublaða á PDF formi. Notkun annarra forrita eða viðbóta við vafra geta valdið vandræðum með íslenska stafi. Vistið skjalið inn á tölvuna ykkar með því að hægri-smella á krækjuna og velja Vista sem/Save link as/Save taget as (mismunandi eftir vöfrum). Opnið síðan skjalið á venjulegan hátt í Acrobat Reader, fyllið það út og vistið.

Fylgigögn

Þegar kæra er send er mikilvægt að henni fylgi öll nauðsynleg gögn. Hér getur til dæmis verið um að ræða umsókn um atvinnuleysisbætur, yfirlit um greiðslur atvinnuleysisbóta, tilkynningu um úrskurð Vinnumálastofnunar o.s.frv. Þessum gögnum má hlaða inn með rafrænu umsókninni en þess ber að geta að nefndin kallar einnig eftir gögnum frá Vinnumálastofnun.

Aðsetur nefndarinnar

Úrskurðarnefnd velferðarmála
Katrínartúni 2
105 Reykjavík

Opnunartími kl. 10-12 og 13-15, mánudaga–föstudaga
Sími: 551 8200
Netfang: postur@urvel.is

Birting úrskurða

Úrskurðir nefndarinnar eru birtir á urskurdir.is.

Til baka Senda grein