Lög og reglugerðir er varða lyf og lækningatæki

ATH. Hér er tengt í nýjustu uppfærslu af lagasafninu á vef Alþingis sem opnast í nýjum glugga.

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lækningatæki (II) nr. 1296/2013

Gjaldskrá vegna mats á umsóknum um klínískar prófanir á lækningatækjum nr. 1295/2013

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambansins um lækningatæki nr. 627/2013

Reglugerð um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi nr. 936/2011
sbr. breyting nr. 879/2012

Reglugerð um virk, ígræðanleg lækningatæki nr. 320/2011

Reglugerð um lækningatæki nr. 934/2010

Reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja nr. 380/2017

Reglugerð um lyfjaauglýsingar nr. 980/2016
sbr. breyting nr. 1153/2016  

Gjaldskrá fyrir markaðsleyfi, árgjöld og önnur gjöld fyrir lyf og skyldar vörur, sem Lyfjastofnun innheimtir nr. 460/2016

sbr. breyting nr. 996/2016

Reglugerð um veitingu leyfa til samhliða innflutnings lyfja nr. 340/2016

Reglugerð um lyfjagreiðslunefnd nr. 353/2013
sbr. breyting nr. 979/2014

Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði nr. 313/2013
sbr. (1.) breyting nr. 411/2013, (2.) nr. 488/2013, (3.) nr. 945/2013, (4.) nr. 1132/2013 (5.) nr. 1159/2014, (6.) nr. 519/2015 og (7.) nr. 932/2013 

Reglugerð um álagningu dagsekta sem Lyfjastofnun ákveður nr. 412/2012

Reglugerð um litarefni í lyfjum nr. 1022/2011

Reglugerð um markaðsleyfi náttúrulyfja og skráningu jurtalyfja sem hefð er fyrir nr. 142/2011

Reglugerð um markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra og fylgiseðla nr. 141/2011
sbr. breytingar nr. 1021/2011, nr. 484/2012, nr. 943/2012, nr. 923/2014, nr. 1006/2014, nr.118/2015, (7.) nr. 654/2015, (8.) nr. 891/2015, (9.) nr. 1007/2015 og (10.) nr. 993/2016

Reglugerð um póstverslun með lyf nr. 1065/2008

Reglugerð um ávísanir tannlækna á lyf nr. 1077/2006
sbr. breyting (1.) nr. 874/2010 og (2.) nr. 343/2016

Reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs nr. 441/2006

sbr. breytingar (1.) nr. 1024/2007, (2) nr. 411/2010 , (3) nr. 625/2012, og (4.) nr. 216/2016

Auglýsing um gildistöku alþjóðsamþykkta á sviði lyfjamála (pdf 85KB) nr. 902/2004

Reglugerð um framleiðslu lyfja nr. 893/2004
sbr. breyting (1.) nr. 1100/2010

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnumnr. 443/2004
sbr. breytingar (1) nr. 907/2004, (2.) nr. 1099/2010

Reglugerð um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum nr. 241/2004
sbr. breyting (1.) nr. 255/2016

Reglugerð um skömmtun lyfja nr. 850/2002

Reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001
sbr. breytingar  (1) nr. 490/2001, (2) nr. 248/2002, (3) nr. 848/2002, (4) nr. 480/2005, (5) nr. 516/2006, (6) nr. 789/2010, (7.)  nr. 513/2012, (8.) nr. 624/2012 og (9.) nr. 138/2017


Reglugerð um innflutning, sölu og dreifingu smáskammtalyfja og merkingu þeirra nr. 967/2000

Reglugerð um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum nr. 539/2000 með áorðnum breytingum skv. reglugerðum nr. 912/2000, nr. 14/2008, nr. 1069/2008, nr. 392/2012, 931/2012 og nr. 661/2015
(Samfelld reglugerð)

Upprunalega reglugerðin ásamt breygingareglugerðum:
Reglugerð um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum nr. 539/2000
sbr. breytingar (1.) nr. 912/2000, (2.) nr. 14/2008, (3.) nr. 1069/2008, nr. 392/2012, nr. 931/2012 og (6.) nr. 661/2015

Reglugerð um vistun lyfjafræði- og lyfjatæknistúdenta til verklegs náms nr. 421/1998

Reglugerð um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota nr. 212/1998 með áorðnum breytingum skv. reglugerð nr. 230/2001 og nr. 609/2015
(samfelld reglugerð)

Upprunalega reglugerðin ásamt breytingareglugerð:
Reglugerð um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota nr. 212/1998
sbr. breyting (1) nr. 230/2001 og (2.) nr. 609/2015

Reglugerð um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir nr. 426/1997  ;
sbr. breyting (1) nr. 886/2013

Reglugerð um innflutning og heildsöludreifingu lyfja nr. 699/1996 með áorðnum breytingum skv. reglugerðum nr. 484/2001 og 846/2002.
(samfelld reglugerð)

Upprunalega reglugerðin ásamt breytingareglugerð:
Reglugerð um innflutning og heildsöludreifingu lyfja nr. 699/1996
sbr. breytingar (1) nr. 484/2001, (2) nr. 846/2002

Auglýsing um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykjavíkur og breytingar til og með árinu 1989 nr. 50/1983,
sbr. breyting nr. 288/1984, nr. 27/1985.

Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar (dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, mega hafa á boðstólnum, selja eða afhenda, og um sölu vítamína og steinefna nr. 579/1980 með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerðum nr. 116/1987 og 463/1993
(samfelld reglugerð)

Upprunalega reglugerðin ásamt breytingareglugerðum
Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar (dýralæknar), er rétt að eiga eða leyfi til lyfjasölu, mega hafa á boðstólnum, selja eða afhenda, og um sölu vítamína og steinefna nr. 579/1980
sbr. breytingar nr. 116/1987, nr. 463/1993

Reglugerð um Lyfjaeftirlit ríkisins nr. 412/1973
sbr. breyting nr. 2/1977

Reglugerð um starfssvið og starfshætti lyfjaskrárnefndar nr. 253/1964

Reglugerðir um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1258/2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og fíkniefna nr. 554/2016

Reglugerð um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1252/2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna í mannalyf nr. 652/2015

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (XIII) nr. 251/2017

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (XII) nr. 1150/2013

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (XI) nr. 788/2012

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (X) nr. 794/2010

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (IX) nr. 768/2010
sbr. breytingar nr. 880/2014 og nr. 896/2014

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (VIII) nr. 418/2010

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (VII) nr. 950/2008

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (VI) nr. 346/2007

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (V) nr. 386/2006

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (IV) nr. 834/2004

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (III) nr. 402/2002

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um lyfjamál (II) nr. 652/2001

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópsambandsins um lyfjamál nr. 181/2001

Reglugerð um gildistöku EES-gerða um lyf nr. 633/1994

Reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001 með áorðnum breytingum skv. reglugerðum nr. 490/2001, 248/2002, 848/2002, 480/2005 og 516/2006
(samfelld reglugerð)
Upprunalega reglugerðin ásamt breytingareglugerðum:
Reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001
sbr. breytingar (1) nr. 490/2001, (2) nr. 248/2002, (3) nr. 848/2002, (4) nr. 480/2005, (5) nr. 516/2006, (6) nr. 789/2010, (7.)  nr. 513/2012

Auglýsing um bann við vörslu og meðferð ávana- og fíkniefnis nr. 232/2001

 

Til baka Senda grein