Lög og reglugerðir á sviði vísindarannsókna og læknisaðgerða

ATH. Hér er tengt í nýjustu uppfærslu lagasafnsins á vef Alþingis sem opnast í nýjum glugga.

Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014

Reglugerð um samskipti vísindasiðanefndar og Persónuverndar vegna umsókna um leyfi til vísindarannsókna á heilbrigðissviði nr. 1187/2014

Reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014

Lög um lífsýnasöfn nr. 110/2000

Reglugerð um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum nr. 1146/2010

Lög um tæknifrjóvgun nr. 55/1996

Reglugerðir á sviði vísindarannsókna og læknisaðgerða sem settar eru með stoð í öðrum lögum:

Reglugerð um lýtalækningar sem sjúkratryggingar almannatrygginga taka til nr. 722/2009

Reglugerð um tæknifrjóvgun nr. 144/2009

Reglugerð um gæði og öryggi við meðhöndlun frumna og vefja úr mönnum nr. 1188/2008

Reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs nr. 441/2006
sbr. breytingu (1.) nr. 1024/2007, (2) nr. 411/2010 , (3) nr. 625/2012

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum nr. 443/2004
sbr. breytingu (1.) nr. 907/2004

Reglugerð um notkun glaðlofts við tannlækningar nr. 232/1987

Til baka Senda grein