Fréttir

5/4/2017 : Frítekjumörk vegna húsnæðisbóta hækkuð afturvirkt

Félags- og jafnréttismálaráðherra hefur staðfest breytingu á reglugerð um húsnæðisbætur sem hækkar þau viðmið tekna sem leigjendur geta haft áður en þær skerða rétt þeirra til húsnæðisbóta. Reglugerðin er afturvirk og gildir frá gildistöku laga um húsnæðisbætur 1. janúar 2017.

Lesa meira

17/3/2017 : Úrskurður um greiðsluþátttöku vegna fyrirbyggjandi læknisaðgerðar

Úrskurðarnefnd velferðarmála hefur komist að niðurstöðu í máli einstaklings sem kærði synjun Sjúkratrygginga Íslands á greiðsluþátttöku vegna brottnáms og endursköpunar brjósts eftir að viðkomandi greindist með BRCA2 gen. Niðurstaðan er kæranda í vil.

Lesa meira
Á ferðinni

14/3/2017 : Reglur um bifreiðastyrki hreyfihamlaða rýmkaðar

Félags- og jafnréttismálaráðherra hefur staðfest breytingu á reglugerð sem varðar bifreiðastyrki hreyfihamlaðra. Þar með verður heimilt að veita framfærendum hreyfihamlaðra barna á sama heimili uppbót eða styrk til kaupa á einni bifreið, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

Lesa meira
Alþingishúsið

28/2/2017 : Leiðrétting á rangfærslum um greiðslur lífeyrisþega; engar endurkröfur

Leiðrétting Alþingis á mistökum sem urðu þegar breytingar voru gerðar á lögum um almannatrygginga 25. október sl. munu ekki hafa neinar afleiðingar í för með sér fyrir lífeyrisþega, líkt og ranglega er haldið fram í yfirlýsingu sem ASÍ sendi frá sér í gær. Engar ofgreiðslur hafa átt sér stað og engan þarf að krefja um endurgreiðslur.

Lesa meira
Tryggingastofnun

4/1/2017 : Hækkun bóta almannatrygginga frá 1. janúar 2017

Fjárhæðir bótaflokka almannatrygginga hækkuðu að jafnaði um 7,5% 1. janúar sl. Frá sama tíma urðu breytingar á greiðslum ellilífeyrisþega með lagabreytingu sem fól í sér einföldun bótakerfisins, m.a. með sameiningu bótaflokka og sveigjanlegri töku lífeyris.

Lesa meira
Sæmundur á selnum

14/11/2016 : Staða ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur skilað niðurstöðum rannsóknar sem gerð var fyrir velferðarráðuneytið til að fá innsýn í aðstæður ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri, kanna reynslu þess af stuðningi sem það hefur fengið og fá ábendingar um hvað betur má fara.

Lesa meira
Alþingishúsið

13/10/2016 : Útreikningar lífeyris-greiðslna í kjölfar breytinga á almanna-tryggingalögum

Alþingi hefur samþykkt breytingar á lögum um almannatryggingar, félagslega aðstoð og málefni aldraðra sem felast m.a. í breyttu og einfölduðu bótakerfi og sveigjanlegum starfslokum. Á vef Tryggingastofnunar ríkisins er aðgengileg bráðabirgðareiknivél sem gerir einstaklingum kleift að sjá upphæðir greiðslna árið 2017, með ákveðnum fyrirvörum.

Lesa meira

7/10/2016 : Lágmarksbætur einstæðra ellilífeyrisþega verða 300.000 krónur og frítekjumarki komið á

Ríkisstjórnin samþykkti í dag að gera tillögu til velferðarnefndar Alþingis um breytingar á fyrirliggjandi frumvarpi félags- og húsnæðismálaráðherra sem fela í sér ákveðnar kjarabætur fyrir aldraða og öryrkja. Áætlaður kostnaður vegna breytinganna nemur 4,5 milljörðum króna.

Lesa meira
Eygló Harðardóttir ráðherra og Robert Cushman Barber sendiherra

28/9/2016 : Tvíhliða samningur Íslands og Bandaríkjanna um almannatryggingar

Tekist hefur tvíhliða samningur um almannatryggingar milli Íslands og Bandaríkjanna. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra og Robert Cushman Barber, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi undirrituðu samninginn fyrir hönd ríkjanna í velferðarráðuneytinu í gær.

Lesa meira
Alþingishúsið

8/9/2016 : Mælt fyrir frumvarpi um breytingu á almanna-tryggingalöggjöfinni

Félags- og húsnæðismálaráðherra mælti í dag fyrir frumvarpi sem felur í sér endurskoðun almannatryggingalöggjafarinnar. Markmiðið er m.a. að einfalda bótakerfið, bæta samspil þess við lífeyrissjóðakerfið og auka sveigjanleika við starfslok og upphaf lífeyristöku.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

24/6/2016 : Frumvarp til breytinga á lögum um almannatryggingar til umsagnar

Félags- og húsnæðismálaráðherra birtir hér með til umsagnar drög að frumvarpi til breytinga á lögum um almannatryggingar. Frumvarpið er liður í heildarendurskoðun laga um almannatryggingar sem unnið hefur verið að um árabil.

Lesa meira
Þorsteinn Sæmundsson og Eygló Harðardóttir

1/3/2016 : Tillögur nefndar um endurskoðun almanna-tryggingakerfisins

Nefnd sem félags- og húsnæðismálaráðherra fól að gera tillögur um heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins hefur skilað skýrslu sinni til ráðherra. Nefndin leggur til einföldun á bótakerfi almannatrygginga, innleiðingu starfsgetumats og sveigjanlegra starfsloka með heimild til að fresta lífeyristöku til allt að 80 ára aldurs.

Lesa meira
Hugsi

20/1/2016 : Könnun á ástæðum örorku hjá ungu fólki

Velferðarráðuneytið hefur gert samning við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands um gerð könnunar á ástæðum örorku hjá ungu fólki og aðstæðum þess. Gert er ráð fyrir að niðurstöðum verði skilað með skýrslu í lok maí.

Lesa meira
Hlutfall öryrkja af fólksfjölda frá desember 2004 til desember 2014

13/1/2016 : Upplýsingar um þróun örorku

Velferðarráðuneytið hefur tekið saman upplýsingar um þróun örorku á Íslandi undanfarin ár. Félags- og húsnæðismálaráðherra kynnti samantektina á fundi ríkisstjórnar fyrir nokkru og fylgir hún hér með.

Lesa meira

30/12/2015 : Bætur almannatryggingakerfisins hækka um 9,7%

Bætur þeirra sem fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu hækka um 9,7% þann 1. janúar 2016. Hækkun sem þessu nemur tekur til allra bóta lífeyris-,  sjúkra- og slysatrygginga og til félagslegrar aðstoðar.

Lesa meira
Til skoðunar

24/11/2015 : Starfshópur endurskoðar lög um sjúkratryggingar

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að meta reynslu af framkvæmd laga um sjúkratryggingar, einkum varðandi gerð samninga um rekstur heilbrigðisþjónustu og eftirlit með þeim.

Lesa meira

28/9/2015 : Endurgreiðslur á umtalsverðum kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu

Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur sett reglugerð um hækkun viðmiðunarfjárhæða vegna endurgreiðslu á umtalsverðum kostnaði við læknishjálp, lyf og þjálfun. Hækkanirnar eru til samræmis við hækkun bóta vegna félagslegrar aðstoðar og almannatrygginga. Lesa meira

9/9/2015 : Fjárlagafrumvarpið: Hækkun bóta um 11 milljarða króna

Bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka um 9,4% samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs. Samtals leiðir þetta til 9,6 milljarða króna útgjaldaauka. Þegar einnig hefur verið tekið tillit til fjölgunar lífeyrisþega og annarra breytinga nemur hækkunin samtals 11 milljörðum króna.

Lesa meira
Lagasafn

10/2/2015 : Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar til umsagnar

Velferðarráðuneytið leggur hér fram drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Megintilgangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri og framkvæmdartilskipun framkvæmdarstjórnarinnar 2012/52/ESB frá 20. desember 2012 um ráðstafanir til að auðvelda viðurkenningu á lyfseðlum sem eru gefnir út í öðrum aðildarríkjum.

Lesa meira
Fyllt í formið

4/2/2015 : Ný rannsókn á „nægjanleika“ lífeyrissparnaðar

Í dag voru kynntar helstu niðurstöður nýrrar rannsóknar um hvenær lífeyrissparnaður telst nægilegur til framfærslu. Rannsóknin er hluti af alþjóðlegu verkefni sem gerir, með samræmdri aðferðafræði, samanburð á „nægjanleika“ lífeyris (e. retirement savings adequacy) fólks á aldrinum 35-64 ára sem var á vinnumarkaði árið 2012. Verkefnið var fjármagnað með styrk frá Evrópusambandinu. Lesa meira
Hjálpartæki

19/12/2014 : Tillögur um breytingar á bifreiðamálum hreyfihamlaðs fólks

Starfshópur sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði hefur skilað skýrslu með tillögum um margvíslegar breytingar á fyrirkomulagi stuðnings hins opinbera við hreyfihamlaða vegna bifreiðamála. Ráðherra kynnti tillögur hópsins á fundi ríkisstjórnar í dag.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

19/12/2014 : Tekjuviðmið vegna frekari uppbótar á lífeyri hækkar um 12,5%

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi í morgun tillögu Eyglóar Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, um að hækka tekjuviðmið vegna frekari uppbótar á lífeyri um 12,5% frá 1. janúar næstkomandi. Viðmiðið fer úr 200.000 kr. á mánuði í 225.070 kr. og verður þar með jafn hátt framfærsluviðmiði þeirra sem búa einir.

Lesa meira

3/12/2014 : Desemberuppbót til atvinnuleitenda

Vinnumálastofnun mun greiða út desemberuppbót til atvinnuleitenda 5. desember næstkomandi í samræmi við reglugerð sem félags- og húsnæðismálaráðherra hefur gefið út. Full desemberuppbót er 53.647 krónur en greiðsla til hvers og eins reiknast í hlutfalli við rétt hans til atvinnuleysisbóta á árinu.

Lesa meira
Fánar Norðurlandanna

25/11/2014 : Tölfræði um félagsleg velferðarmál á Norðurlöndunum

Fjallað er um umfang, útgjöld og fjármögnun félagslegra velferðarmála hjá öllum Norðurlandaþjóðunum á tímabilinu 2012-2013 í nýjasta riti NOSOSKO-nefndarinnar sem er nýkomið út. Í ritinu eru margvíslegar tölfræðiupplýsingar um félagsmál sem gefur kost á samanburði milli landanna.

Lesa meira
Vegvísir á sjúkrahúsi

7/10/2014 : Frumvarp um samræmdan rétt flóttamanna til sjúkratrygginga

Frumvarp Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra sem tryggja á samræmdan rétt þeirra sem fá stöðu flóttamanna hér á landi til sjúkratrygginga og jafna þannig stöðu þeirra, verður lagt fyrir Alþingi á næstunni. Ráðherra kynnti frumvarpið fyrir ríkisstjórn í dag.

Lesa meira
Alþingishúsið

27/8/2014 : Skýrsla um leiðir öryrkja til að sækja rétt sinn

Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur skilað Alþingi skýrslu um leiðir öryrkja til að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar. Í skýrslunni er meðal annars fjallað um kæruheimildir, málskot til dómara og kvartanir til umboðsmanns Alþingis og gefið yfirlit um réttindi sem leiða af örorkumati.

Lesa meira
Fánar Norðurlanda. Ljósmynd: Johannes Jansson/norden.org

29/4/2014 : Nýr Norðurlandasamningur um almannatryggingar

Þann 1. maí 2014 tekur gildi nýr Norðurlandasamningur um almannatryggingar og eldri samningur frá árinu 2003 fellur úr gildi. Samningurinn byggist á meginreglum Evrópureglugerðar um samræmingu almannatryggingakerfa sem öðlaðist gildi hér á landi 1. júní 2012, en veitir Norðurlandabúum í vissum tilvikum ríkari réttindi. 

Lesa meira
Fyllt í formið

10/2/2014 : Persónuvernd og eftirlitsheimildir Tryggingastofnunar

Lagabreyting sem Alþingi samþykkti nýlega og ætlað er að styrkja heimildir Tryggingastofnunar ríkisins (TR) til eftirlits með greiðslu bóta felur ekki í sér aukinn aðgang stofnunarinnar að viðkvæmum persónuupplýsingum. Engar breytingar voru gerðar á ákvæði almannatryggingalaga varðandi aðgang TR að sjúkraskrám.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

2/1/2014 : Bætur almannatryggingakerfisins hækka um 3,6%

Bætur þeirra sem fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu hækkuðu um 3,6% þann 1. janúar. Hækkun sem þessu nemur tekur til allra bóta lífeyristrygginga, slysatrygginga og félagslegrar aðstoðar.

Lesa meira
Fánar Norðurlanda. Ljósmynd: Johannes Jansson/norden.org

13/9/2013 : Samanburðarhæfir velferðarvísar fyrir Norðurlönd

NOSOSKO; norræn nefnd um hagtölur á sviði heilbrigðis- og félagsmála, hefur gefið út nýja skýrslu þar sem birtir eru velferðarvísar sem gera mögulegan margvíslegan samanburð milli Norðurlandanna á stöðu og þróun ýmissa velferðarmála.

Lesa meira
Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra

6/9/2013 : Mikilvægt að ljúka heildarendurskoðun laga um almannatryggingar

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur ákveðið að skipa nefnd til að ljúka heildarendurskoðun almannatrygginga og gera drög að frumvarpi til nýrra laga um lífeyrisréttindi. Miðað er við að starfsgetumat komi í stað örorkumats og að skoðaðir verði kostir og gallar þess að auka möguleika fólks til sveigjanlegra starfsloka ásamt einföldun á lífeyriskerfinu. 

Lesa meira
Tryggingastofnun

16/7/2013 : Skipað í stjórn Tryggingastofnunar ríkisins

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra hefur skipað í stjórn Tryggingastofnunar ríkisins. Formaður stjórnarinnar er Stefán Ólafsson.

Lesa meira
Alþingishúsið

5/7/2013 : Frumvarp um bætt lífeyrisréttindi samþykkt á Alþingi

Frumvarp Eyglóar Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, sem felur í sér hækkun frítekjumarks atvinnutekna hjá ellilífeyrisþegum og að hætt verður að láta lífeyrissjóðstekjur skerða grunnlífeyri almannatrygginga var samþykkt á Alþingi í dag. Með breytingunni hækka greiðslur hjá um 7.000 lífeyrisþegum.

Lesa meira
Merki Landssambands eldri borgara

26/6/2013 : Landssamband eldri borgara fagnar frumvarpi um bætt kjör aldraðra

Stjórn Landssambands eldri borgara skorar á alþingismenn að samþykkja frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um bætt kjör aldraðra, þar sé mikilvægt skref stigið í þá átt að draga til baka skerðingar sem lögfestar voru árið 2009. Stjórnin afhenti ráðherra afrit af samþykkt þessa efnis frá fundi stjórnarinnar í dag.

Lesa meira
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra ásamt Ragnheiði Ríkharðsdóttur og Sigrúnu Magnúsdóttur alþingismönnum

25/6/2013 : Skerðingar afnumdar og frítekjumark hækkað

Greiðslur um 7.000 lífeyrisþega munu hækka, frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega hækkar verulega og lífeyristekjur munu ekki lengur skerða grunnlífeyri, verði frumvarp Eyglóar Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, um afnám ýmissa skerðinga samþykkt.

Lesa meira
Réttarhamar

13/6/2013 : Hæstiréttur staðfestir að réttur til almannatrygginga byggist á búsetu

Tryggingastofnun ríkisins og íslenska ríkið voru í dag sýknuð í Hæstarétti af öllum kröfum einstaklings um meintar ólögmætar skerðingar á greiðslum úr almannatryggingakerfinu. Með dóminum er staðfest niðurstaða héraðsdóms um að réttur fólks til greiðslna byggist á því hve lengi fólk hefur haft fasta búsetu hér á landi.

Lesa meira
Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra

4/6/2013 : Dregið úr skerðingum hjá lífeyrisþegum

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, mun á næstunni leggja fyrir ríkisstjórn frumvarp sem miðar að því að draga úr þeim skerðingum sem lífeyrisþegar hafa orðið fyrir frá árinu 2009. Ráðherra kynnti fyrirhugaðar breytingar á ársfundi Tryggingastofnunar í dag.

Lesa meira
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

7/3/2013 : Einfaldara og réttlátara almannatryggingakerfi

„Langþráðum áfanga er náð með frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar. Ég treysti því að þrotlaus vinna sem liggur að baki verði virt að verðleikum og frumvarpið nái fram að ganga enda snýst það um mikilvæga réttarbót og úrbætur sem eru löngu tímabærar“ segir velferðarráðherra í blaðagrein sem birtist í Fréttablaðinu í dag.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

5/3/2013 : Tímamótafrumvarp um almannatryggingar

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp sem felur í sér heildarendurskoðun á almannatryggingalöggjöfinni og grundvallarbreytingar á réttindum ellilífeyrisþega. Meginmarkmiðið er að einfalda löggjöfina, skýra betur réttindi lífeyrisþega og styrkja stöðu aldraðra.

Lesa meira
Sjúkratryggingar Íslands

27/2/2013 : Aukin rafræn þjónusta vegna afgreiðslu hjálpartækja og næringarefna

Upplýsingar um afgreiðslu og réttindi einstaklinga um hjálpartæki og næringarefni eru nú aðgengileg rafrænt notendum og seljendum í þjónustugáttum Sjúkratrygginga Íslands (SÍ). Því þarf ekki lengur að framvísa samþykkt eða innkaupaheimild frá SÍ fyrir hjálpartækjum og næringarefnum við afgreiðslu hjá seljendum.

Lesa meira