Lög og reglugerðir

Lög og reglugerðir á sviði almannatrygginga

Lífeyristryggingar

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007.

Reglugerð um ráðstöfunarfé og dagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 1255/2016  

Reglugerð um slysatryggingar við heimilisstörf nr. 670/2012

Reglugerð um útreikning örorkulífeyris og tekjutryggingar hjá örorkulífeyrisþegum, sem fengið hafa eingreiðslu skaðabóta nr. 661/2010.

Reglugerð um framkvæmd meðlagsgreiðslna og annarra framfærsluframlaga nr. 945/2009
sbr. breyting (1.) nr. 1225/2011 (brottfelld) og (2.) nr. 250/2012, (3.) nr. 673/2012 og (4.) nr. 1315/2013

Reglugerð um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags nr. 598/2009, sbr. 1056/2009 og (2.) nr. 1118/2013

Reglugerð um stofnanaþjónustu fyrir aldraða nr. 1112/2006, sbr. 1228/2007, 299/20081195/2008 og 1079/2010.

Reglur um endurgreiðslu kostnaðar vegna veikinda eða slysa erlendis nr. 281/2003

Reglugerð um tekjutryggingu samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 117/1993 nr. 808/1998, sbr. 691/2000 og 441/2001.

Fjárhæðir bóta og almenn ákvæði

Reglugerð um heimild til að framlengja bætur þrátt fyrir dvöl á hjúkrunar- eða dvalarheimili fyrir aldraða eða á sjúkrahúsi nr. 1250/2016  

Reglugerð um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2017 nr. 1249/2016  

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2017 nr. 1247/2016

Reglugerð um orlofs- og desemberuppbætur til lífeyrisþega árið 2016 nr. 1230/2015

Reglugerð um eingreiðslu til elli- og örorkulífeyrisþega í júní 2011 nr. 570/2011

Reglugerð um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá nr. 463/1999, sbr. 1158/2007.

Reglugerð um örorkumat nr. 379/1999.

Reglugerð um öryrkjavinnu nr. 159/1995.

Félagsleg aðstoð

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007.

Reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum kostnaði við læknishjálp, lyf og þjálfun nr. 318/2013
sbr. breyting nr. 847/2015

Reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri nr. 1052/2009,
sbr. breyting nr. 498/2012, og (8.) nr. 1252/2016  

Reglugerð um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags nr. 598/2009, sbr. 1056/2009 og (2.) nr. 1118/2013

Reglugerð um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða nr. 170/2009
sbr. 571/2011, nr. 997/2015, og nr. 967/2016 og nr. 1246/2016   

Reglugerð um heimild Tryggingastofnunar ríkisins til að greiða barnalífeyri vegna náms eða starfsþjálfunar ungmenna á aldrinum 18–20 ára nr. 140/2006.

Reglugerð um mæðra- og feðralaun nr. 540/2002, sbr. 907/2007.

Reglugerð um dánarbætur frá Tryggingastofnun ríkisins nr. 179/2003.

Reglur um maka- og umönnunarbætur nr. 407/2002.
sbr. breyting nr. 1253/2016  

Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna nr. 504/1997, sbr. 229/2000, 130/2001, 519/2002, 77/2005 og 1108/2006.

Sjúkratryggingar

Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008

Reglugerð um dagdvöl aldraðra nr. 1245/2016

Reglugerð um heilbrigðisþjónustu sem sótt er innan aðildarríkis EES-samningsins en hægt er að veita hér á landi og um hlutverk innlends tengiliðar vegna heilbrigðisþjónustu yfir landamæri nr. 484/2016

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir þjónustu dvalar- og hjúkrunarheimila sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2016 og eru án samnings um verð við Sjúkratryggingar Íslands nr. 146/2016
sbr. auglýsingu um breytingar (1.) nr. 280/2016, (2.) nr. 396/2016 og (3.) nr. 684/2016

Reglugerð um túlkun á upplýsingum um heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga nr. 1145/2015 (öðlast gildi 1. janúar 2016).

Reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu nr. 1144/2015
sbr. breyting (1.) nr. 906/2016  

Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustu nr. 1142/2015 .

Reglugerð um styrki vegna kaupa á heyrnartækjum hjá öðrum en Heyrnar- og talmeinastöð nr. 969/2015

Reglugerð um greiðslu kostnaðar vegna áfengis- og vímuefnameðferðar h já sjálfstætt starfandi þjónustuveitendum sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 438/2015    
sbr. breyting (1.) nr. 1082/2015  og (2.) nr. 1098/2016   

Reglugerð um daggjöld fyrir dvalarrými, dagdvalarrými og hjúkrunarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2015 nr. 1185/2014

sbr. breyting nr. 453/2015 og nr. 693/2015

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir hjúkrunarþjónustu öldrunarstofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2015 og eru án samnings um verð við Sjúkratryggingar Íslands nr. 13/2015

sbr. breyting (1.) nr. 194/2015 og (2.) nr. 483/2015

Reglugerð um greiðslu kostnaðar vegna heilbrigðisþjónustu í hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana sem eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 1184/2014
sbr. breyting nr. 475/2015

Reglugerð um greiðslu kostnaðar vegna áfengis- og vímuefnameðferðar hjá sjálfstætt starfandi þjónustuveitendum sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 1092/2014

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir áfengis- og vímuefnameðferð hjá sjálfstætt starfandi  þjónustuveitendum sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 1119/2014

Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustun nr. 1088/2014 (fellur úr gildi 1. janúar 2016)

Reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði við meðferð húðsjúkdóma, veitta af öðrum en læknum nr. 208/2014

Reglugerð um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til og hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði við þjálfun nr. 166/2014
sbr. breyting nr. 1176/2016  

Reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu nr. 1182/2013  sbr. breytingu nr. 635/2014 (falla brott 1. janúar 2016)

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja nr. 1155/2013
sbr. breyting nr. 981/2014

Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna nr. 1130/2013 (fellur úr gildi 1.janúar 2015)

Reglugerð um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar nr. 451/2013
sbr. breytingu nr. 331/2014, (2.) nr. 281/2015, nr. 706/2015  og (4.) nr. 1243/2016

           Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands, fyrir tannlækningar sem ekki hefur verið samið um skv. IV. kafla
           laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar nr. 305/2014 sbr. breyting nr. 667/2014

Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði nr. 313/2013
sbr. (1.) breyting nr. 411/2013 (2.) nr. 488/2013, (3.) nr. 945/2013, (4.) nr. 1132/2013, (5.) nr. 1159/2014, (6.) nr. 519/2015, (7.) nr. 932/2015 og (8.) nr. 1143/2015

Reglugerð um endurgreiðslu kostnaðar fyrir einnota áhöld og efni vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sérgreinalækna sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 1023/2011

sbr. breyting (1.) nr. 178/2012, (2.) nr. 776/2012, (3.) nr. 597/2013 og (4.) nr. 1229/2013

Reglugerð um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tæknifrjóvganir sem veittar eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands nr. 917/2011
sbr. breyting (1.) nr. 1167/2011, (2.) nr. 997/2012, (3.) nr. 1153/2013, (4.) nr. 1029/2014, (5.) nr. 1083/2015
og (6.) nr. 1097/2016
           Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir tæknifrjóvgun sem ekki hefur verið samið um nr. 1345/2011
           sbr. breyting (1.) nr. 1069/2012, (2.) nr. 1179/2012 og (3.) nr. 1052/2013

Reglugerð um brýna læknismeðferð erlendis þegar ekki er unnt að veita nauðsynlega aðstoð hér á landi nr. 712/2010
sbr breyting (1.) nr. 918/2011

Reglugerð um samninga um heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem ríkið rekur nr. 510/2010

Reglugerð um gjald fyrir dvöl á sjúkrahóteli nr. 207/2010
sbr. breyting (1.) nr. 445/2016

Reglugerð um lýtalækningar sem sjúkratryggingar almannatrygginga taka til nr. 722/2009

Reglugerð um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til og hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði við þjálfun nr. 721/2009
sbr. breytingar (1.) nr. 519/2011 og (2.) nr. 1186/2011

Reglugerð um styrki til kaupa á næringarefnum og sérfæði nr. 55/2009
sbr. breytingar nr. 1039/2010, (2.) nr. 1063/2012 og (3.) nr. 1154/2013

Reglugerð um sjúkradagpeninga nr. 1025/2008
sbr. breyting nr. 1242/2016  

Reglugerð um greiðsluþátttöku Tryggingastofnunar ríkisins vegna kostnaðar sjúkratryggðra barna yngri en 18 ára við þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga nr. 1266/2007
sbr. breyting (1.) nr. 1037/2016

Reglugerð um þátttöku ríkisins í kostnaði við gleraugu nr. 1155/2005

Reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum sjúkratryggðra vegna læknishjálpar, lyfja og þjálfunar nr. 355/2005

Reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innanlands nr. 871/2004
sbr. breytingar (1) nr. 327/2007, (2) nr. 152/2008, (3) nr. 556/2008

Reglugerð um greiðsluþátttöku Tryggingastofnunar ríkisins vegna læknishjálpar á meðferðarstofnunum psoriasis- og exemsjúklinga nr. 828/2002

Reglur um greiðslu dvalarkostnaðar vegna sjúkrahúsinnlagnar barns nr. 457/2000

Reglur um greiðslur sjúkratrygginga fyrir almenna læknishjálp nr. 374/1996


Gjaldskrár:

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir þjónustu sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara sem ekki hefur verið  samið um nr. 157/2014

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir tæknifrjóvgun sem ekki hefur verið samið um nr. 1345/2011
sbr. breyting (1.) nr. 1069/2012 og (2.) nr. 1179/2012

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir einnota áhöld og efni nr. 1004/2011
sbr. (1.) breyting nr. 288/2012, (2.) nr. 765/2012 (3.) nr. 264/2013 ognr. 603/2013

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir þjónustu sérgreinalækna sem ekki hefur verið samið um nr. 334/2011
sbr. breytingar (1.) nr. 527/2011, (2.) nr. 1003/2011, (3.) nr. 289/2012 , (4.) nr. 766/2012 (5.) nr. 263/2013 og (6.)nr. 604/2013

Auglýsing um staðfestingu gjaldskrár Sjúkratrygginga Íslands fyrir tannlækningar sem ekki hefur verið samið um skv. IV. kafla laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar nr. 703/2010
sbr. breytingar nr. 1053/2010nr. 862/2011, nr. 1249/2011, nr. 571/2012, nr. 878/2012, nr. 1134/2012 og nr. 262/2013

Gjaldskrá Heyrnar- og talmeinastöðvar fyrir þjónustu við þá sem eru með heyrnar- og talmein nr. 1036/2004

Slysatryggingar

Lög um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015

Reglugerð um fjárhæðir bóta slysatrygginga almannatrygginga fyrir árið 2017 nr. 1241/2016  

Reglugerð um slysatryggingar við heimilisstörf nr. 670/2012

Reglugerð um tilkynningarfrest slysa samkvæmt III. Kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar nr. 356/2005

Reglugerð um eingreiðslu örorkubóta Tryggingastofnunar ríkisins nr. 187/2005

Reglugerð um slysatryggingar íþróttafólks samkvæmt III. kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar nr. 245/2002

Reglugerð um endurgreiðslu slysatrygginga á nauðsynlegum kostnaði vegna sjúkrahjálpar nr. 541/2002
sbr. breyting (1) nr. 46/2004 (felld brott með rgl. 335/2011), (2) nr. 335/2011

Réttindi líffæragjafa

Lög um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar nr. 40/2009

Reglugerð um fjárhæðir greiðslna fyrir árið 2017 samkvæmt lögum um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar nr. 1251/2016  

Reglugerð um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar nr. 975/2009

Sjúklingatryggingar

Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000

Reglugerð um vátryggingu þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu nr. 763/2000, með áorðnum breytingum skv. reglugerð nr. 40/2001
(samfelld reglugerð)
Upprunalegar reglugerðir:
Reglugerð um vátryggingu þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu nr. 763/2000
sbr. breyting nr. 40/2001

Eftirlaun aldraðra

Lög um eftirlaun til aldraðra, nr. 113/1994.

 

Fæðingar- og foreldraorlof

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000.

Reglugerð um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks nr. 1218/2008,
sbr. 632/2009 og 573/2011 og nr. 1213/2014

Lög um ættleiðingarstyrki nr. 152/2006.

Reglugerð um ættleiðingarstyrki nr. 950/2007, sbr. 1208/2012

Málefni langveikra barna

Lög um greiðslur til foreldra langveikra barna eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006.

Reglugerð um fjárhæðir greiðslna og frítekjumarks fyrir árið 2017 samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 1248/2016  

Reglugerð um greiðslur til foreldra langveikra barna eða alvarlega fatlaðra barna nr. 1277/2007.

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

Lög um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar nr. 119/2013
(samþykkt á Alþingi þann 21. nóvember 2013)

Lög um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar nr. 66/2004.
(falla brott þegar nýr samningur öðlast gildi)

Reglugerð um framkvæmdasamning við Norðurlandasamning um almannatryggingar frá 18. ágúst 2003 nr. 96/2006

Almannatryggingar innan EES

Reglugerðir um almannatryggingar innan EES

 

Til baka Senda grein