Úrskurðarnefndir

Úrskurðarnefnd almannatrygginga

Hvað er unnt að kæra til úrskurðarnefndar almannatrygginga?

Til nefndarinnar er unnt að kæra ágreining sem rís um grundvöll, skilyrði og upphæð bóta eða greiðslna skv. 1. mgr. 7. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007, og skv. 1. mgr. 14. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007. Einnig er unnt að kæra ágreining um endurkröfurétt, ofgreiðslur og innheimtu skv. 55. gr. laga um almannatryggingar.

Einnig er unnt að kæra til úrskurðarnefndarinnar niðurstöður Sjúkratrygginga Íslands í málum er varða sjúklingatryggingu, sbr. 16. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, og ágreining um grundvöll, skilyrði eða fjárhæð bóta skv. III. kafla laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, sbr. 1. mgr. 36. gr. laganna.

Ágreiningi vegna örorkumats tryggingalækna sem ætlað er til notkunar hjá lífeyrissjóðum, verður ekki skotið til úrskurðarnefndar almannatrygginga.

Kærufrestur

Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun.

Málsmeðferð hjá nefndinni

  1. Kæranda er sent bréf um móttöku kæru.
  2. Nefndin óskar skriflegrar skýringar hjá Tryggingastofnun ríkisins/Sjúkratryggingum Íslands á kærðri afgreiðslu/ákvörðun.
  3. Skrifleg skýring Tryggingastofnunar/Sjúkratrygginga er send kæranda til kynningar og gefst honum færi á að koma að athugasemdum og/eða frekari gögnum.
  4. Þegar undirbúningi máls er lokið tekur nefndin kæruna til meðferðar og úrskurðar.
  5. Skriflegur úrskurður nefndarinnar er sendur kæranda og Tryggingastofnun/Sjúkratryggingum.  

Málsmeðferðartími

Afgreiðslutími máls hjá úrskurðarnefnd almannatrygginga getur verið allt að þrír mánuðir eftir að henni berst mál.

Kostnaður

Málsmeðferð er aðilum máls að kostnaðarlausu.

Eyðublað

Kærueyðublöð liggja frammi hjá eftirtöldum stofnunum:

  • Úrskurðarnefnd almannatrygginga, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu í Reykjavík.
  • Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegi 114 í Reykjavík.
  • Umboðsmönnum Tryggingastofnunar um land allt.
  • Sjúkratryggingum Íslands, Laugavegi 114–116 í Reykjavík. 
  • Velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu í Reykjavík.

Kæra verður að vera skrifleg, en ekki er nauðsynlegt að eyðublaðið sé notað. Kæra þarf að berast úrskurðarnefnd undirrituð af þeim sem kærir eða af þeim sem hefur fengið umboð til þess, þá ásamt umboði.

Fylgigögn

Æskilegt er að með kæru fylgi ljósrit af bréfi því sem varðar hina kærðu afgreiðslu. 

Aðsetur nefndarinnar

Úrskurðarnefnd almannatrygginga
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu
101 Reykjavík

Opnunartími kl. 9–16, mánudaga–föstudaga
Sími: 551 8200
Símbréf: 551 1444
Netfang: postur@ural.stjr.is

Birting úrskurða

Úrskurðir nefndarinnar eru birtir á úrskurðavefnum, urskurdir.is

Senda grein

Útlit síðu:


Flýtival