Leyfishafar

BakgrunnsgögnEignaskiptayfirlýsingar

Samkvæmt lögum um fjöleignarhús mega þeir einir taka að sér að gera eignaskiptayfirlýsingar sem fengið hafa til þess sérstakt leyfi ráðherra. Leyfið er gefið út til fimm ára og auglýsing um veitingu leyfis og leyfissviptingu eru birt í Lögbirtingablaðinu.

Leigumiðlanir

Starfsheiti þess sem rekur leigumiðlun er leigumiðlari. Þeim einum sem hlotið hafa til þess sérstakt leyfi ráðherra er heimilt að reka miðlun með leiguhúsnæði sem XV. kafli húsaleigulaga og reglugerða um leigumiðlun nr. 675/1994 taka til í því skyni að koma á leigusamningi eða annast framleigu eða skipti á leiguhúsnæði.

Til baka Senda grein