Alþjóðlegt samstarf velferðarráðuneytisins

HeimskortJafnréttis- félags- og vinnumál


Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO)

Velferðarráðuneytið fer með alþjóðlegt samstarf á sviði vinnumála á vettvangi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO - International Labour Organization). Stofnunin er ein af sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna og hóf starfsemi árið 1919. Ísland gerðist aðili árið 1945.

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn)

Reglur Evrópusambandsins á sviði vinnumála sem orðið hafa hluti af EES-samningnum hafa leitt til breytinga á löggjöf og reglum stjórnvalda á sviði vinnumála. Tvær tilskipanir Evrópusambandsins hafa verið gildisteknar hér á landi með kjarasamningum samtaka aðila á vinnumarkaði

Norrænt samstarf á sviði vinnumála

Norrænt samstarf á sviði atvinnulífs er mikilvægur vettvangur Norðurlandaþjóðanna. Samstarfið stuðlar að því að löndin nái markmiðum sínum um að efla vinnuafl, heilbrigði og velferð í starfi jafnframt því að styrkja sveigjanleika vinnumarkaðarins.

Félagsmálasáttmáli Evrópu

Félagsmálasáttmálinn er frá árinu 1961 og var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1976. Framkvæmd sáttmálans hér á landi heyrir undir velferðarráðuneytið. Skipta má félagslegum réttindum samkvæmt sáttmálanum í þrjá flokka: vinnurétt, vernd félagslegra réttinda og vernd sérstakra réttinda sem ekki falla undir vinnuumhverfi.

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA)

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA - European Free Trade Association) voru stofnuð árið 1960 og voru stofnaðilar Austurríki, Bretland, Danmörk, Noregur, Portúgal, Svíþjóð og Sviss. Síðar gerðust Finnland, Ísland og Lichtenstein aðilar. Í dag eru EFTA-ríkin fjögur: Ísland, Lichtenstein, Noregur og Sviss. Hin ríkin eru aðilar að Evrópusambandinu (ESB), en EFTA-ríkin hafa með margvíslegum hætti samvinnu við ESB.

Norrænt samstarf á sviði jafnréttismála

Norðurlandaþjóðirnar hafa unnið saman að jafnréttismálum til áratuga. Framtíðarsýn þjóðanna er að norrænt jafnréttissamstarf verði fyrirmynd annarra þjóða. Karlar og konur á Norðurlöndunum eiga að njóta jafnra tækifæra á öllum sviðum samfélagsins.

Norrænt samstarf að málefnum barna og ungmenna

Markmiðið með starfi í þágu barna og unglinga á Norðurlöndum er að skapa hagstæð lífskilyrði fyrir börn og unglinga og auka tækifæri þeirra til þess hafa áhrif. Starfið byggir á sameiginlegum grunngildum eins og réttlæti, jafnrétti, lýðræði, gegnsæi og þátttöku.


Heilbrigðismál

0-Skiptistrik


Velferðarráðuneytið tekur þátt í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi á sviði heilbrigðismála.

Norrænt samstarf

Norrænt samstarf velferðarráðuneytisins á sviði heilbrigðismála er á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar og fleiri norrænna stofnana.

Evrópusamstarf

Samstarf við Evrópuþjóðir aðrar en norrænu þjóðirnar tengist m.a. Evrópuráðinu, EES-samningnum og EFTA.

Annað alþjóðlegt samstarf

Auk norræns samstarfs og Evrópusamstarfs, tekur velferðarráðuneytið þátt í ýmis konar samstarfi á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og fleiri stofnana Sameinuðu þjóðanna.

Erlendir vefir um heilbrigðismál

Listi yfir ráðuneyti heilbrigðismála í ýmsum löndum, alþjóðlegar stofnanair á heilbrigðissviði auk norrænna vefsíðna og fleira tengt heilbrigðismálum. 

Yfirlýsingar og stefnumótandi áætlanir á sviði heilbrigðismála

Til baka Senda grein