Fjármál

Fjármál velferðarráðuneytis

Útgjöld málefnaflokka

Skipting áætlaðra útgjalda ráðuneytisins eftir helstu málefnaflokkum er sýnd í myndinni hér á eftir.

Skipting áætlaðra útgjalda ráðuneytisins árið 2016 eftir helstu málefnaflokkum

Mynd: Skipting áætlaðra útgjalda ráðuneytisins árið 2016 eftir helstu málefnaflokkum

Sjá nánar á fjarlog.is: