Nefndir, ráð og stjórnir

Velferðarvakt

Velferðarvaktinni er ætlað að fylgjast með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum efnahagshrunsins fyrir fjölskyldur og einstaklinga í landinu og gera tillögur um aðgerðir í þágu heimilanna. Velferðarvaktin skal huga að velferð og afkomu efnalítilla barnafjölskyldna, sérstaklega einstæðra foreldra og barna þeirra og afla upplýsinga um aðstæður þeirra sem búa við sára fátækt svo draga megi úr henni. Velferðarvaktin er ráðgefandi fyrir félags- og húsnæðismálaráðherra sem og stjórnvöld. Gert er ráð fyrir að vaktin afhendi ráðherra stöðuskýrslur með reglubundnum hætti sem fjalli eftir atvikum um afmörkuð viðfangsefni og leggi fram tillögur til úrbóta sem stjórnvöld taki afstöðu til hverju sinni. Velferðarvaktin skal fylgjast með framvindu tillagnanna.

Velferðarvaktin hefur upplýsingarskyldu gagnvart stjórnvöldum jafnt sem almenningi og skal miðla upplýsingum til þeirra með markvissum hætti.

Velferðarvaktina skipa

 • Siv Friðleifsdóttir, án tilnefningar, formaður
 • Anna Rós Jóhannesdóttir, tiln. af Félagi fagfólks í fjölskyldumeðferð
 • Árni Múli Jónasson, tiln. af Þroskahjálp, landssamtökum
 • Ásgerður Jóna Flosadóttir, tiln. af Fjölskylduhjálp Íslands
 • Ásta Sigrún Helgadóttir, tiln. af umboðsmanni skuldara
 • Bergsteinn Jónsson, tiln. af Unicef á Íslandi
 • Bergþór G. Böðvarsson, tiln. af Geðhjálp
 • Bragi Skúlason, tiln. af Bandalagi háskólamanna
 • Cynthia Lisa Jeans, tiln. af Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands
 • Claudia Ashonie Wilson, tiln. af Samtökum kvenna af erlendum uppruna
 • Eðvald Einar Stefánsson, tiln. af umboðsmanni barna
 • Ellen Calmon, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands
 • Ellý Alda Þorsteinsdóttir, tiln. af Reykjavíkurborg
 • Garðar Hilmarsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja
 • Guðni Olgeirsson, tiln af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
 • Gyða Hjartardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 • Halldór Gunnarsson, fulltrúi réttindagæslumanna, án tilnefningar
 • Héðinn Jónsson, tiln. af VIRK starfsendurhæfingarsjóði
 • Hrafnhildur Tómasdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun
 • Haukur Ingibergsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara
 • Ingigerður Jenný Ingudóttir, tiln. af Heimili og skóla
 • Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins
 • Margrét Júlía Rafnsdóttir, tiln. af Barnaheill
 • Margrét Steinarsdóttir, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands
 • Ómar Örn Jónsson, tiln. af Sjónarhóli - ráðgjafarmiðstöð ses
 • Salbjörg Ágústa Bjarnadóttir, tiln. af Embætti landlæknis
 • Sigurrós Kristinsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands
 • Sigþrúður Guðmundsdóttir, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf
 • Sólveig Hjaltadóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins
 • Sunna Diðriksdóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu
 • Tryggvi Hallgrímsson, tiln. af Jafnréttisstofu
 • Viðar Helgason, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu
 • Vilborg Oddsdóttir, tiln af Hjálparstarfi kirkjunnar
 • Vildís Bergþórsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
 • Vilhjálmur Bjarnason, tiln. af Hagsmunasamtökum heimilanna
 • Þórður Árni Hjaltested, tiln. af Kennarasambandi Íslands
 • Þórir Guðmundsson, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi

Með velferðarvaktinni starfar Lovísa Lilliendahl, verkefnastjóri í velferðarráðuneytinu.

Velferðarvaktin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 18. júní 2014.