Rit og skýrslur

29/4/2016 : Stefna og aðgerða­áætl­un í geðheil­brigðis­mál­um til fjög­urra ára

Alþingi samþykkti 29. apríl 2016 tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðsimálum til fjögurra ára.

Lesa meira

25/2/2016 : Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um almannatryggingar

Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um almannatryggingar ásamt bókunum og sérálitunum.

Lesa meira

23/12/2015 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra til Alþingis um stöðu kvenna á vinnumarkaði

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra skilaði 19. desember 2015 skýrslu til Alþingis um stöðu kvenna á vinnumarkaði samkvæmt beiðni.

Lesa meira
Staða og þróun jafnréttismála 2013 - 2015 - Forsíða skýrslu

24/11/2015 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árið 2013 – 2015

Út er komin lögbundin skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árin 2013-2015.

Lesa meira

12/10/2015 : Sjúkrahúsið á Akureyri. Frumathugun vegna byggingar legudeilda

Vinnuhópur sem Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði til að fjalla um uppbyggingu legudeilda við Sjúkrahúsið á Akureyri skilaði ráðherra skýrslu sinni föstudaginn 9. október 2015.

Lesa meira

7/9/2015 : Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu

Skýrsla starfshóps sem Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði til að móta tilögur um verklag í tengslum við tilkynningar og rannsókn óvæntra dauðsfalla sem ætla má að rekja megi til mistaka, vanrækslu eða óhappatilviks við meðferð sjúklings. Lesa meira

25/8/2015 : Könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga 2014

Könnun sem Varasjóður húsnæðismála gerði á stöðu leiguíbúðakerfis sveitarfélaga árið 2014 í samvinnu við velferðarráðuneytið.

Lesa meira

6/7/2015 : Réttindi barna og barnvæn félagsþjónusta

Tilmæli Ráðherranefndar Evrópuráðsins um réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur.

Lesa meira

24/6/2015 : Niðurstöður nefndar um mótun tillögu að vinnumarkaðsstefnu og skipulagi vinnumarkaðsmála á Íslandi

Nefnd sem Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, skipaði í september árið 2014 til að móta vinnumarkaðsstefnu og fjalla um skipulag vinnumarkaðsmála skilað ráðherra tillögum sínum í júní 2015. Markmið vinnumarkaðsstefnu er að stuðla að velferð fólks á vinnumarkaði og tryggja atvinnuþátttöku sem flestra.

Lesa meira

16/6/2015 : Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2013–2014

Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra Eyglóar Harðardóttur til Alþingis um 102. og 103. þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 2013-2014.
Lesa meira

27/5/2015 : Rannsóknin: Fjölskyldur sem misstu húsnæði sitt á nauðungarsölu á Suðurnesjum 2008 - 2011

Niðurstöður rannsóknar sem velferðarráðuneytið lét gera á högum fjölskyldna sem misstu húsnæði sitt á nauðungarsölu á Suðurnesjum 2008-2011, aðdraganda og áhrifa nauðungarsölu.
Lesa meira

20/5/2015 : Launamunur karla og kvenna

Skýrslan Launamunur karla og kvenna byggist á rannsókninni um kynbundinn launamun. Rannsóknin var unnin af Hagstofu Íslands fyrir aðgerðahóp um launajafnrétti. Sigurður Snævarr hagfræðingur er höfundur skýrslunnar. 

Lesa meira

20/5/2015 : Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði - staðreyndir og staða þekkingar

Skýrslan var unnin á vegum EDDU – öndvegisseturs við Háskóla Íslands. Höfundar hennar eru dr. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík, og Steinunn Rögnvaldsdóttir kynjafræðingur.

Lesa meira

22/2/2015 : Félagsvísar

Upplýsingar um fjölmörg atriði sem tengjast lífskjörum þjóðarinnar og ólíkum aðstæðum hópa, s.s. eftir fjöskyldugerð, kyni og aldri eru í nýjum Félagsvísum sem nú hafa verið birtir í þriðja sinn.

Lesa meira

13/2/2015 : Skýrsla Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbendi gegn börnum

Vitundarvakningin er samstarfsverkefni innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis. Hún var stofnuð til þriggja ára í byrjun 2012 en mun starfa áfram árið 2015 til að tryggja að verkefnum á hennar vegum verður fundinn farvegur. Í skýrslunni eru lagðar til nokkrar leiðir um fyrirkomulag forvarna sem grundvallist á þekkingu sem fengist hefur með rannsóknum, samráði fagaðila, upplýsingaveitu og fræðslu. Lesa meira

29/12/2014 : Skýrsla starfshóps um stuðningskerfi til að auðvelda för hreyfihamlaðs fólks

Skýrsla starfshóps sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði 27. janúar 2014 um endurskoðun bifreiðamála hreyfihamlaðra. Lesa meira

3/10/2014 : Aldraðir í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum

Lokaskýrsla fyrir meginmálaflokk velferðarráðuneytisinsí kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð (KHF). Verkefnið hófst árið 2011. Áfangaskýrsla I var kynnt í fjárlagafrumvarpi ársins 2013 og áfangaskýrsla II í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2014. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir lokaáfanga verkefnisins og komahelstu niðurstöður fram í texta fyrir fjárlagafrumvarpársins 2015. Lesa meira

29/8/2014 : Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga - mat á yfirfærslu

Niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á viðhorfum notenda til þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk.

Lesa meira

28/8/2014 : Leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar

Skýrsla félags-og húsnæðismálaráðherra til Alþingis um leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar.

Lesa meira

21/8/2014 : Fordómar og félagsleg útskúfun. Samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum frá árunum 2000 - 2013

Rannsóknastofnun í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands vann skýrsluna að beiðni velferðarráðuneytisins í samræmi við þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

1/7/2014 : Endurskoðuð viðmið um skipulag hjúkrunarheimila

Velferðarráðuneytið hefur endurskoðað viðmið um skipulag hjúkrunarheimila sem félags- og tryggingamálaráðuneytið gaf út árið 2008. Athygli er vakin á endurskoðuðum viðmiðum sem birt hafa verið á vef ráðuneytisins.

Lesa meira

28/5/2014 : Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks.

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, undirritaði þann 28. maí 2014 leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um mótttöku flóttafólks og stuðning til félagslegrar þátttöku þess.
Lesa meira
Eygló Harðardóttir og Soffía Eydís Björgvinsdóttir, formaður verkefnisstjórnarinnar

6/5/2014 : Breytt skipan húsnæðismála með öflugum leigumarkaði

Verkefnisstjórn um framtíðarskipan húsnæðismála hefur skilað félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum sínum. Fjármögnun húsnæðislána verður breytt, húsnæðissparnaður festur í sessi og leigumarkaðurinn efldur með margvíslegum aðgerðum.

Lesa meira

28/2/2014 : Varasjóður húsnæðismála - Ársskýrsla 2012

Varasjóður húsnæðismála hefur gefið út ársskýrslu fyrir árið 2012.

Lesa meira

28/2/2014 : Könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga árið 2012

Könnun sem Varasjóður húsnæðismála gerði á stöðu leiguíbúðakerfis sveitarfélaga árið 2012 í samvinnu við velferðarráðuneytið.

Lesa meira

12/2/2014 : Skýrsla aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði

Vinnu- og áfangaskýrsla aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði.
Lesa meira

24/1/2014 : Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020

Heilbrigðisráðherra hefur samþykkt stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020.
Lesa meira

22/11/2013 : Þjónusta sveitarfélaga við fatlað fólk

Hér er að finna niðurstöður upplýsingaöflunar um þá þjónustu sem sveitarfélög veittu fötluðu fólki á Íslandi árið 2011.
Lesa meira

20/11/2013 : Skýrsla nefndar um samhæfða þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir

Nefndin skilaði félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum sínum í nóvember 2013. Í nefndinni áttu sæti fulltrúar Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar, Barna- og unglingageðdeildar (BUGL), Geðdeildar Landspítala, Barnaverndarstofu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytis.
Lesa meira

31/10/2013 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árið 2013

Út er komin lögbundin skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árin 2011-2013.

Lesa meira

22/10/2013 : Félagsvísar 2013, 2. útgáfa

Félagsvísar, safn tölulegra upplýsinga um velferð, efnahags- og félagslega þætti og heilsufar íbúa í landinu, hafa verið uppfærðir og birtir í skýrslu. Lesa meira

7/8/2013 : Skýrsla um útgreiðslu húsaleigubóta

Skýrsla um útgreiðslu húsaleigubóta. Könnun unnin fyrir samráðsnefnd um framkvæmd laga og reglugerða um húsaleigubætur.

Lesa meira

12/6/2013 : Framtíðarþing um farsæla öldrun. Niðurstöður og tillögur

Framtíðarþing um farsæla öldrun var haldið í Ráðhúsi Reykjavíkur 7. mars 2013. Gefin hefur verið út skýrsla með niðurstöðum og tillögum þingsins.
Lesa meira

29/5/2013 : Rannsókn á ofbeldi gegn fötluðum konum

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á ofbeldi gegn fötluðum konum sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir velferðarráðuneytið.

Lesa meira

30/4/2013 : Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Greinargerð  vinnuhóps um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og tillögur til velferðarráðherra.

Lesa meira

24/4/2013 : Aðgerðir til að vinna gegn fátækt. Tillögur byggðar á skýrslunni Farsæld - baráttan gegn fátækt á Íslandi

Skýrsla starfshóps sem velferðarráðherra fól að vinna tillögur um aðgerðir til að vinna gegn fátækt. Tillögurnar byggjast á skýrslu Hjálparstarfs kirkjunnar og Rauða krossins í Reykjavík; Farsæld - baráttan gegn fátæk á Íslandi.

Lesa meira

23/4/2013 : Börnum rétt hjálparhönd. Rannsókn á aðgerðum barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra.

Niðurstöður rannsóknar á aðgerðum barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra. Rannsóknin var unnin fyrir velferðarráðuneytið.
Lesa meira

23/4/2013 : Karlar og jafnrétti. Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í jafnréttismálum.

Skýrsla starfshóps til velferðarráðherra með tillögum aðgerðir til að auka hlut karla á sviði jafnréttismála.

Lesa meira

16/4/2013 : Hreint loft, betri heilsa. Umfjöllun um loftgæði og heilsufar á Íslandi ásamt tillögum til úrbóta

Í ritinu Hreint loft – betri heilsa, er fjallað um helstu mengunarvalda lofts bæði inni og úti á Íslandi, magn þeirra, áhrif þeirra á heilsu, vöktun og aðgerðir til að stemma stigu við skaðsemi þeirra. Lesa meira