Rit og skýrslur

Tillögur starfshóps - forsíða

17/3/2017 : Niðurstöður úttektar á öldrunarþjónustu - tillögur til heilbrigðisráðherra

Velferðarráðuneytið birtir hér með niðurstöður úttektar á öldrunarþjónustu sem unnin var af hálfu verkefnisstjórnar sem þáverandi heilbrigðisráðherra skipaði í september 2015. Verkefnisstjórninni var m.a. falið að greina þann hluta öldrunarþjónustu sem fellur undir heilbrigðismál.

Lesa meira

24/2/2017 : Skýrsla um heildarendurskoðun laga nr. 25/1975

Skýrsla nefndar sem heilbrigðisráðherra fól að gera tillögur um heildarendurskoðun laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Lesa meira

8/2/2017 : Undantekningar frá Kröfulýsingu fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými

Undantekningar frá kröfulýsingu velferðarráðuneytisins fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými - Útg. III, september 2016

Lesa meira

6/1/2017 : Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012–2014 - Stöðu- og árangursmat

Hér er birt stöðu- og árangursmat sem velferðarráðuneytið gerði meðal þeirra aðila sem voru ábyrgir fyrir framkvæmd aðgerða og verkefna í framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012-2014. Matið var gert í lok sumars og á haustmánuðum 2016. 

Lesa meira

7/12/2016 : Framtíðarfyrirkomulag orlofsmála fatlaðs fólks

Skýrsla með tillögum starfshóps sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði til að fjalla um orlofsmál fatlaðs fólks og framtíðarskipan þeirra mála.

Lesa meira

16/11/2016 : Staða ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri

Niðurstöður rannsóknar sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir velferðarráðuneytið til að fá innsýn í aðstæður ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri.

Lesa meira

27/10/2016 : Efling fjarheilbrigðisþjónustu - skýrsla starfshóps

Skýrsla starfshóps sem heilbrigðisráðherra fólk að gera tillögur um eflingu fjarheilbrigðisþjónustu. Starfshópurinn var skipaður á grundvelli ályktunar frá Alþingi.

Lesa meira

21/10/2016 : Kröfulýsing fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými - Útgáfa III

Velferðarráðuneytið birtir hér með endurskoðaða kröfulýsingu velferðarráðuneytisins fyrir hjúkrunar- og dvalarrými og tekur hún gildi 1. janúar 2017. Þetta er þriðja útgáfa kröfulýsingar ráðuneytisins um öldrunarþjónustu frá því að slík kröfulýsing tók fyrst gildi í desember 2011.

Lesa meira

29/9/2016 : Mat á samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA)

Samantekt á niðurstöðum rannsóknar sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir velferðarráðuneytið á framkvæmd verkefna um notendastýrða persónulega aðstoð. Einnig fylgir kostnaðar- og ábatagreining Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á NPA.

Lesa meira

7/9/2016 : Lykill að fullnýtingu tækifæra Landspítalans – Íslenska heilbrigðiskerfið á krossgötum

Niðurstaða greiningar ráðgjafarfyrirtækisins McKinsey & Company á rekstrarhagkvæmni og stöðu Landspítalans sem unnin var í samræmi við tillögu fjárlaganefndar Alþingis.

Lesa meira

5/9/2016 : Mótun stefnu í þjónustu við aldraða - Tillögur samstarfsnefndar um málefni aldraðra

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra skilaði félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum um stefnu í þjónustu við aldraða í september 2016.

Lesa meira

22/8/2016 : Nýtt sjúkra- og sjúklingahótel við Landspítala

Skýrsla starfshóps um rekstrarform nýs sjúkra- og sjúklingahótels við Landspítala

Lesa meira

29/4/2016 : Stefna og aðgerða­áætl­un í geðheil­brigðis­mál­um til fjög­urra ára

Alþingi samþykkti 29. apríl 2016 tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðsimálum til fjögurra ára.

Lesa meira

25/2/2016 : Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um almannatryggingar

Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um almannatryggingar ásamt bókunum og sérálitunum.

Lesa meira

4/1/2016 : Lyfjastefna til 2020

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur staðfest nýja Lyfjastefnu til ársins 2020 sem starfshópur á vegum ráðherra vann að og skilaði fyrir nokkru. Ráðherra hefur ákveðið að leggja stefnuna fyrir Alþingi sem tillögu til þingsályktunar og er hún nú birt hér til kynningar.

Lesa meira

23/12/2015 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra til Alþingis um stöðu kvenna á vinnumarkaði

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra skilaði 19. desember 2015 skýrslu til Alþingis um stöðu kvenna á vinnumarkaði samkvæmt beiðni.

Lesa meira

11/12/2015 : Endurmat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga á árunum 2011–2013

Skýrsla verkefnisstjórnar um faglegt og fjárhagslegt mat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga.

Lesa meira
Staða og þróun jafnréttismála 2013 - 2015 - Forsíða skýrslu

24/11/2015 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árið 2013 – 2015

Út er komin lögbundin skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árin 2013-2015.

Lesa meira

12/10/2015 : Sjúkrahúsið á Akureyri. Frumathugun vegna byggingar legudeilda

Vinnuhópur sem Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði til að fjalla um uppbyggingu legudeilda við Sjúkrahúsið á Akureyri skilaði ráðherra skýrslu sinni föstudaginn 9. október 2015.

Lesa meira

7/9/2015 : Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu

Skýrsla starfshóps sem Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði til að móta tilögur um verklag í tengslum við tilkynningar og rannsókn óvæntra dauðsfalla sem ætla má að rekja megi til mistaka, vanrækslu eða óhappatilviks við meðferð sjúklings. Lesa meira

25/8/2015 : Könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga 2014

Könnun sem Varasjóður húsnæðismála gerði á stöðu leiguíbúðakerfis sveitarfélaga árið 2014 í samvinnu við velferðarráðuneytið.

Lesa meira

6/7/2015 : Réttindi barna og barnvæn félagsþjónusta

Tilmæli Ráðherranefndar Evrópuráðsins um réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur.

Lesa meira

24/6/2015 : Niðurstöður nefndar um mótun tillögu að vinnumarkaðsstefnu og skipulagi vinnumarkaðsmála á Íslandi

Nefnd sem Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, skipaði í september árið 2014 til að móta vinnumarkaðsstefnu og fjalla um skipulag vinnumarkaðsmála skilað ráðherra tillögum sínum í júní 2015. Markmið vinnumarkaðsstefnu er að stuðla að velferð fólks á vinnumarkaði og tryggja atvinnuþátttöku sem flestra.

Lesa meira

16/6/2015 : Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2013–2014

Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra Eyglóar Harðardóttur til Alþingis um 102. og 103. þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 2013-2014.
Lesa meira

27/5/2015 : Rannsóknin: Fjölskyldur sem misstu húsnæði sitt á nauðungarsölu á Suðurnesjum 2008 - 2011

Niðurstöður rannsóknar sem velferðarráðuneytið lét gera á högum fjölskyldna sem misstu húsnæði sitt á nauðungarsölu á Suðurnesjum 2008-2011, aðdraganda og áhrifa nauðungarsölu.
Lesa meira

20/5/2015 : Launamunur karla og kvenna

Skýrslan Launamunur karla og kvenna byggist á rannsókninni um kynbundinn launamun. Rannsóknin var unnin af Hagstofu Íslands fyrir aðgerðahóp um launajafnrétti. Sigurður Snævarr hagfræðingur er höfundur skýrslunnar. 

Lesa meira

20/5/2015 : Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði - staðreyndir og staða þekkingar

Skýrslan var unnin á vegum EDDU – öndvegisseturs við Háskóla Íslands. Höfundar hennar eru dr. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík, og Steinunn Rögnvaldsdóttir kynjafræðingur.

Lesa meira

22/2/2015 : Félagsvísar

Upplýsingar um fjölmörg atriði sem tengjast lífskjörum þjóðarinnar og ólíkum aðstæðum hópa, s.s. eftir fjöskyldugerð, kyni og aldri eru í nýjum Félagsvísum sem nú hafa verið birtir í þriðja sinn.

Lesa meira

13/2/2015 : Skýrsla Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbendi gegn börnum

Vitundarvakningin er samstarfsverkefni innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis. Hún var stofnuð til þriggja ára í byrjun 2012 en mun starfa áfram árið 2015 til að tryggja að verkefnum á hennar vegum verður fundinn farvegur. Í skýrslunni eru lagðar til nokkrar leiðir um fyrirkomulag forvarna sem grundvallist á þekkingu sem fengist hefur með rannsóknum, samráði fagaðila, upplýsingaveitu og fræðslu. Lesa meira

29/12/2014 : Skýrsla starfshóps um stuðningskerfi til að auðvelda för hreyfihamlaðs fólks

Skýrsla starfshóps sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði 27. janúar 2014 um endurskoðun bifreiðamála hreyfihamlaðra. Lesa meira

3/10/2014 : Aldraðir í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum

Lokaskýrsla fyrir meginmálaflokk velferðarráðuneytisinsí kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð (KHF). Verkefnið hófst árið 2011. Áfangaskýrsla I var kynnt í fjárlagafrumvarpi ársins 2013 og áfangaskýrsla II í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2014. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir lokaáfanga verkefnisins og komahelstu niðurstöður fram í texta fyrir fjárlagafrumvarpársins 2015. Lesa meira

29/8/2014 : Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga - mat á yfirfærslu

Niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á viðhorfum notenda til þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk.

Lesa meira

28/8/2014 : Leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar

Skýrsla félags-og húsnæðismálaráðherra til Alþingis um leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar.

Lesa meira

21/8/2014 : Fordómar og félagsleg útskúfun. Samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum frá árunum 2000 - 2013

Rannsóknastofnun í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands vann skýrsluna að beiðni velferðarráðuneytisins í samræmi við þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

1/7/2014 : Endurskoðuð viðmið um skipulag hjúkrunarheimila

Velferðarráðuneytið hefur endurskoðað viðmið um skipulag hjúkrunarheimila sem félags- og tryggingamálaráðuneytið gaf út árið 2008. Athygli er vakin á endurskoðuðum viðmiðum sem birt hafa verið á vef ráðuneytisins.

Lesa meira

28/5/2014 : Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks.

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, undirritaði þann 28. maí 2014 leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um mótttöku flóttafólks og stuðning til félagslegrar þátttöku þess.
Lesa meira
Eygló Harðardóttir og Soffía Eydís Björgvinsdóttir, formaður verkefnisstjórnarinnar

6/5/2014 : Breytt skipan húsnæðismála með öflugum leigumarkaði

Verkefnisstjórn um framtíðarskipan húsnæðismála hefur skilað félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum sínum. Fjármögnun húsnæðislána verður breytt, húsnæðissparnaður festur í sessi og leigumarkaðurinn efldur með margvíslegum aðgerðum.

Lesa meira

28/2/2014 : Varasjóður húsnæðismála - Ársskýrsla 2012

Varasjóður húsnæðismála hefur gefið út ársskýrslu fyrir árið 2012.

Lesa meira