Sáttastörf í vinnudeilum

SamningarLagaákvæði um sáttastörf í vinnudeilum er að finna í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.

Ráðherra skipar ríkissáttasemjara til fimm ára í senn. Ríkissáttasemjari annast sáttastörf í vinnudeilum milli launafólks og félaga þess annars vegar og atvinnurekenda og félaga þeirra hins vegar. Jafnframt skal hann fylgjast með ástandi og horfum í atvinnulífi og á vinnumarkaði um allt land svo og með þróun kjaramála og atriðum sem valdið gætu ágreiningi í samskiptum samtaka atvinnurekenda og stéttarfélaga. Samkvæmt lögunum ber ríkissáttasemjara að halda skrá yfir gildandi kjarasamninga án tillits til þess hvar á landinu þeir eru gerðir.

Til baka Senda grein