Starfsmannaleigur

Í vinnunniLög um starfsmannaleigur gilda meðal annars um starfsmannaleigur á innlendum vinnumarkaði og starfsmenn þeirra sem og um skyldur notendafyrirtækja í tengslum við samning þeirra við starfsmannaleigur.

Í lögunum kemur meðal annars fram að starfsmannaleigu er óheimilt að krefjast greiðslna, semja um eða taka við greiðslum frá starfsmönnum sínum fyrir að bjóða eða veita þeim vinnu, hvort sem er við upphaf ráðningarsambands eða síðar.

Vinnumálastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga um starfsmannaleigur. Samkvæmt lögunum skal stofnunin meðal annars kanna það frekar berist henni rökstudd kvörtun um að starfsmannaleiga hafi brotið gegn ákvæðum laganna. Í tilteknum tilvikum getur Vinnumálastofnun krafist þess að lögregla stöðvi vinnu tímabundið eða loki starfsemi starfsmannaleigu tímabundið. Fari starfsmannaleiga ekki að lögum getur Vinnumálastofnun jafnframt krafist þess að hlutaðeigandi fyrirtæki bæti úr annmörkum innan hæfilegs frests að viðlögðum dagsektum.

Heimilt er að kæra til velferðarráðuneytisins ákvarðanir Vinnumálstofnunar sem teknar eru á grundvelli laganna að tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Til baka Senda grein