Úrskurðarnefndir

Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála

Til nefndarinnar er unnt að kæra ágreining sem kann að rísa á grundvelli laga um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, ákvarðanir framkvæmdaraðila (Tryggingastofnunar ríkisins) um réttindi foreldra langveikra barna og alvarlega fatlaðra barna sem teknar eru á grundvelli laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006, og ákvarðanir framkvæmdaraðila (Tryggingastofnunar ríkisins) um réttindi líffæragjafa sem teknar eru á grundvelli laga um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar, nr. 40/2009.

Kærufrestur

Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun.

Málsmeðferð hjá nefndinni

Eftir að gagnaöflun er lokið og allar upplýsingar eru taldar liggja fyrir er málið tekið til úrlausnar.

Hugsanlegt er að máli sé vísað frá þegar í upphafi. Það getur meðal annars stafað af því að ágreiningur reynist ekki heyra undir úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála.

Málsmeðferð hjá nefndinni skal að jafnaði vera skrifleg en þó er nefndinni heimilt að kalla málsaðila eða fulltrúa þeirra á sinn fund.

Niðurstöður nefndarinnar eru endanlegar á stjórnsýslustigi og því verður þeim ekki skotið til annars stjórnvalds. Úrskurðir nefndarinnar koma ekki í veg fyrir að hægt sé að leggja mál fyrir dómstóla.

Málsmeðferðartími

Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála leitast við að kveða upp úrskurð eins fljótt og unnt er og eigi síðar en innan tveggja mánaða frá því að henni berst mál.

Kostnaður

Málsmeðferð er aðilum máls að kostnaðarlausu.

Eyðublað

Kærueyðublöð liggja frammi hjá eftirtöldum stofnunum:

  • Velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu í Reykjavík
  • Fæðingarorlofssjóði-Vinnumálastofnun, Kringlunni 1, 103 Reykjavík
  • Fæðingarorlofssjóði-Vinnumálastofnun, Strandgötu 1 á Hvammstanga
  • Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegi 114 í Reykjavík
  • Á þjónustuskrifstofum Vinnumálastofnunar um land allt

Kæra verður að vera skrifleg, en ekki er nauðsynlegt að eyðublaðið sé notað. Kæra þarf að berast úrskurðarnefnd undirrituð af þeim sem kærir eða þeim sem hefur fengið umboð til þess, þá ásamt umboði.

Fylgigögn

Þegar kæra er lögð fram er mikilvægt að henni fylgi öll nauðsynleg gögn, svo sem afrit af ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs eða Tryggingastofnunar ríkisins.

Aðsetur nefndarinnar

Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu
150 Reykjavík

Birting úrskurða

Úrskurðir nefndarinnar eru birtir á úrskurðavefnum, urskurdir.is

Senda grein

Útlit síðu:


Flýtival