Norræn velferðarvakt

English version

Lokaráðstefna Norrænu velferðarvaktarinnar

Norræna velferðarvaktin er eitt verkefnanna í formennskuáætlun Íslands. Það er þriggja ára rannsóknarverkefni sem stendur yfir árin 2014-2016 og miðar að því að styrkja og stuðla að sjálfbærni norrænu velferðarkerfanna, með því að efla rannsóknir og auka samvinnu og miðlun reynslu og þekkingar á milli Norðurlandanna. - Nánar...


Norræn velferðarvakt - Velferð og vá

 Í þessum verkþætti verður metið hvernig norræn velferðarkerfi eru undirbúin undir hvers konar vá með sérstaka áherslu á hlutverk félagsþjónustu. Dreginn verður lærdómur af starfi Velferðarvaktarinnar sem var stofnsett hér á landi í kjölfar efnahagskreppunnar.

- Nánar...


Kreppur og velferð – Lærdómur til framtíðar

 Skoðað verður hvaða aðgerðir sem gripið var til í kjölfar efnahagsþrenginga á Norðurlöndum skiluðu árangri, hvar hafi verið hægt að gera betur og hvaða afleiðingar efnahagsþrenginganna hafi stafað af aðgerðarleysi stjórnvalda.
- Nánar...


Norrænir velferðarvísar

Þróaðir verða norrænir velferðarvísar. Lögð er áhersla á að finna eða þróa vísa sem eru lýsandi fyrir stöðu velferðar borgara á Norðurlöndum. Mikilvægt er að vísarnir gefi vísbendingar um samfélagsþróun og áhrif þjóðfélagsaðstæðna  á almenning og einstaka .
- Nánar...